Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg gjorde en avgörande insats under andra världskriget. Han kunde som svensk diplomat ge judar skyddspass och skapade neutrala svenskhus som tillflykt för ungerska judar. Raul var en man som agerade och hans medmänsklighet räddade tiotusentals judar från förintelsen.

Raoul Wallenberg greps av röda armen 17 januari 1945. Han var 32 år gammal när han fängslades av Sovjet. Vad som hände sedan är oklart. Försök att rekonstruera vad som hände har gjorts men ger ingen klar bild av Raouls liv och död. Man kan konstatera att för alla de ungerska judarna hade hans insats en enorm betydelse då de räddades undan nazisternas förintelse.

Raoul Wallenberg - dokumentär

Klicka på bilden för att se

Raoul wallenberg Skyddspass & Svenskhus

Raoul Wallenberg sändes av svenska regeringen till Budapest i Ungern. Han har blivit känd över hela välden för sina insatser att rädda judar undan förintelsen under andra världskriget. Han var svenskt sändebud och diplomat i det av nazister ockuperade Ungern. Han gav judar skyddspass juli till december 1944. Ett provisorisk pass som var en legitimation som hade det foto, svensk ministerns underskrift och det neutrala Sveriges stämplar. Nazisterna respekterade skyddspasset och många ungerska judar räddades på så sätt. Raul skyddade också judar genom att de fick vistas i svenskhus, byggnader som räknades som svenskt territorium. 

Raoul Wallenberg greps av röda armen den 17 januari 1945. Sovjet trodde att han var en spion. Man vet att han suttit fängslad i Lubjanka i Moskva under 1947. Vad som hände med Raoul vet man inte men det spekuleras mycket om det. De olika uppgifterna skiljer sig. Sovjetiska uppgifter säger att han dog 17 juli 1945. Men den formella dödsdagen är 31 juli 1952. Svenska myndigheter dödförklarade honom 2016.

Raoul Wallenberg har fått hedersbetygelser runt hela världen för sin insats under andra världskriget. Han har blivit hedersmedborgare i Ungern, Amerika, Kanada, Australien och Israel. I Israel har han fått utmärkelsen, De rättfärdiga bland folken. Han har fått många gator uppkallade efter sig över hela världen. Varje år delas Raoul Wallenberg priset ut i USA. USA har också gett honom en guldmedalj med motiveringen "I ett erkännande av hans insatser och hjältemodiga handlingar under förintelsen".

Raoul Wallenberg

Affärsman och diplomat

  • Född 4 augusti 1912

  • Diplomat i Ungern under 2:a världskriget

  • Utfärdade svenska skyddspass till judar 1944

  • Judar fick vistas i svenkhus som var svenskt område.

  • Greps och bortfördes av röda armen

  • Försvunnen sedan 17 januari 1945

  • Amerikansk hedersmedborgare för sina insatser

  • Föräras många hedersbetygelser utomlands och några i Sverige

   Raoul Wallenberg på frimärke

   Raoul Wallenberg - Utmärkelser

   Raoul Wallenberg har fått många utmärkelser utomlands och färre i Sverige. Klicka på bilden för att se hela.

   Raoul Wallenberg - guldmedalj ges
   Raoul Wallenberg - guldmedalj i USA
   Raoul Wallenberg - Minnestavla
   Raoul Wallenbergs gata
   Start / Dokumentär / Raoul Wallenberg