Kristusbilden i Kristnebergsgruvan

Kristusbilden i Kristinebergsgruvan finns 120 ner i berget. Åk till Kristineberg med den märkliga Kristusbilden. Kristusbilden kom fram genom en sprängning i gruvan 1946. En gnistrande klar och tydlig bild av Jesus som trampar på en orm. Bilden blev mycket omtalat och omskriven när den först visades och folk vallfärdade för att se den. Men på grund av rasrisk fylldes gruvhålet där bilden fanns igen. Inne i Kristinebergsgruvan finns idag Underjordskyrkan som har en rekonstruerad bild av Kristusbilden. Vill du se och höra historien om bilden av Jesus inne i berget, så ska du åka till det lilla gruvsamhället, Kristineberg. Kristineberg finns 123 km väster om Skellefteå i Lycksele kommun, Västerbotten.

Kristusbilden i Kristinebergsgruvan

klicka på bilden & se filmen

Kristinebergsgruvan - Underjordskyrkan Sankta Anna

Kristusbilden kan du se på en film om Kristinebergsgruvan. Filmen för oss med en buss ned i Kristinebergsgruvan. Vi är med om en guidning i underjordskyrkan, Sankta Anna. Guiden berättar om händelsen i gruvan när Kristusbilden kom fram vid en sprängning 1946. Filmen har med många bilder från gruvepokens tid när Jesus framträdde i berget. Vi får också se marmorplattan från konsum där en likadan Kristusbild fanns. Slutet av filmen besöker vi gruvmuseet och får veta mer om livet i gruvan i Kristineberg. 

Det var på morgonen den 29 november 1946 som Albert Jönsson kom till brytnings rummet som Kristusbilden upptäcktes. På bergväggen fanns en gnistrande vit bild av Jesus. Albert berättade då för sina jobbarkompisar att han hade fått sällskap. Lyssna till den mycket intressanta guidningen i filmen. 

Filmen har svenskt tal och du kan välja textad svenska eller engelska. Längd 28 minuter.

Kristusbilden

  • Bild på Jesus som trampar på ormen
  • Kristusbilden är över 2 meter hög
  • Finns inne i Kristinebergsgruvan
  • Kom fram 1946 vid en sprängning
  • Numera finns underjordskyrka där
  • Kyrkans namn är Sankta Anna
  • Förutsagd i en profetsia

Profetsia om kristusbilden i Kristineberg

Kristusbilden i Kristineberg var förutsagd innan det hände 1946 av en lappkvinna i Vilhelmina. Hon hade fått denna profetia.

”I världens yttersta tider kommer det att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen. Om du får höra sådana tala, skall du inte tro vad de säger, ty endast Gud vet om den dagen. Beviset på att vi nalkas slutet är människornas lärdom, vilken sprider sig över hela jorden. Folken kommer också att bli egenkära av sig och lita på sig själva. Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner. Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden. Somliga kommer att tro, att människorna själva åstadkommit undret. Framtidens människor kommer att göra stora uppfinningar, ja så stora, att de anser att inte ens Gud gjort sådana underverk. Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer att sakna själ.

Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande, fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden. På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda. Nästa etapp blir försöket att övervinna döden. Ingen skall behöva dö utan få evigt liv. Allt detta kommer människorna att se, men de har ej längre visdomens ögon att se med. De vill ej bättra sig från sina synder. Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras.

Men i Norden finns ett land med resligt folk, och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider. Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet, därför att de är givmilda av sig. Men även det folket skall tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett.

Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud. Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där. Ytterligare gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret. Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig, och dess boning inte krossats av människohänder.”

Start / Tips på Kristna resor / Kristusbilden i Kristinebergsgruvan