Frimurare & Hemliga ordnar

Frimurare är ett ordenssällskap med invigda medlemmar. I en orden förekommer ritualer och upplevelser som syftar till en vägledning hur man ska leva sitt liv. Är frimureri förenligt med kristen tro? Det flesta loger är endast för män men det finns ordenssällskap för både män och kvinnor, samfrimureri. 

Frimurare och ordenssällskap är ett slutet sällskap som skiljer sig från vanligt föreningsliv. För att bli medlem måste man ha en rekommendation, någon form av godkännande. Ordenssällskap har mer eller mindre kvar ursprungliga gamla ritualer från medeltiden. I ett ordens väsende så har man goda gemensamma mål som personlig utveckling och omsorg till människor vilket kan ta sig uttryck i olika sociala engagemang. Riter vid exempelvis invigning krockar med en kristen personlig tro.

Frimurare hoppar av

Klicka på bilden för att se filmen

tre Frimurare som hoppar av

Före detta ordensmedlemmarna Kenneth Adolfsson, Bert Lundgren, Roger Aase berättar. De lämnade hemliga ordna när de upptäckte att de ockulta ritualerna och de starka ederna stod i konflikt med deras kristna tro.

Frimurare intervjuas av Ruben Agnarsson i programmet "På gränsen", programmet har sänts i kanal 10. Vid avhoppet avslöjades hemliga ritualer. Kan frimureri förenas med kristen tro? Du rekommenderas att se intervjun.

Frimureri

   • Är ett ordens sällskap

   • Följer sällskapets ritualer

   • Historia som härrör från medeltiden

   • Frimurare är ett ordensväsende

   • Det finns 68 loger i Sv. frimurare

  De hemliga ordnarnas infiltration

  Citat ur boken Fri församling av Kjell Sjöberg


  "Många församlingar är idag infiltrerade av frimurare, tempelriddare, korsriddare och Oddfellow. Ordnarna siktar på att få tag i samhällets ledare på alla nivåer. Ordensväsendet är en infiltration i ledarskapet i församlingen. Församlingarna har varnats för denna infiltration men inte lyssnat. En anledning till att det på somliga orter i Sverige uppstått nya församlingar är att de gamla församlingarnas styrelser och äldstekårer är infiltrerade av ordensfolk. De nya församlingarna är väckta över att inte tillåta sina medlemmar att vara med i hemliga ordnar. Den fria församlingen behöver definieras, som en församling som är fri från ordensfolkets infiltration. Ordensväsendet har infiltrerat alla maktens strukturer i samhället som t. ex. politiska partier, fackföreningar, affärsföretag, rättsväsendet, polisväsendet, radio och TV. Genom ordensväsendet har humanism, tolerans och religionsblandning fått ett fotfäste i församlingen. Församlingen blir genom ordensinfiltration en del av de maktstrukturer som förbereder världen för antikrist. Församlingen borde vara den enda platsen i samhället som inte var infiltrerad. Det visar sig ofta att motståndarna till förnyelsen kommer från ordensfolket. Dödens ande får en ingång i församlingen, därför att ordensbröderna ingår förbund med döden."
  Start / Dokumentär / Frimurare