Vara ledd av anden

Den Helig Ande är vår hjälpare vägvisare och försvarare. Som kristen finns han i ditt liv och vill ha en relation med dig. Med längtan får vi lära känna den helige ande. Han vill visa sig på många sätt när vi söker honom, som försvarare, hjälpare och han vill visa vägen. I samtal med andra människor kan du börja be om den helige andes ledning. Så vill Gud använda dina öron att lyssna och ge sin ledning i samtalet. Du kan bli mer och mer känslig för den helige ande ju mer du lär känna honom.

 

Att vara ledd av anden innebär att lyssna till den helige andes vägledning och maning. Det kan vara nära och personliga saker men också saker han vill att du ska göra eller säga till andra. Att ledas av anden är spännande och ger en helt ny dimension i det kristna livet. Bibeln liknar ibland den helige ande med vinden.

 

Om att ledas av anden

Klicka för att höra om att vara ledd av anden

Vinden blåser vart den vill

Vinden blåser vart den vill - Himmelska poänger

Avsnittet handlar om att vara ledd av anden och våga låta Gud använda dig. Ingvar Hörnvall delar tankar om att ledas av anden i Himmelska poänger. Han berättar hur han blev manad att göra en musikvideo med Matilda. 28 min, svenska.

 

Bibelord om den helige ande

 

  • För hans helige Ande talar till oss i djupet av vårt inre och säger oss att vi verkligen är Guds barn. Romarbrevet 8:16

 

  • Hjälparen är den helige Ande, så kommer han att lära er mycket och påminna er om allt som jag har lärt er. Johannes 14:26

 

  • Låt er ledas av den helige Ande och gör allt för att bevara den enhet mellan er som Anden ger. Efesierbrevet 4:3

 

  • Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden. Johannes 3:8