De andliga nådegåvorna

Paulus skriver om de andliga nådegåvorna. Jesus pratar om den helige ande "Hjälparen". Jesus levde sitt liv tillsammans med och ledd av den helige ande. Överallt där Jesus gick fram var de andliga gåvorna i funktion. Du kan läsa i bibeln om nådegåvorna i nya testamentet 1 Korinterbrevet 12 och Romarbrevet 12. Det är Gud själv som är i funktion i gåvorna. Den helige ande ger också någon särskild gåva åt var och en. De andliga nådegåvorna finner vi genom att söka Gud och utrustas med dessa. Gåvorna kan också finnas hos personer utan att de tänker på det själva.

Film om de andliga nådegåvorna

Klicka på bilden för att se Himmelska poänger

De andliga nådegåvorba

De andliga nådegåvorna - Himmelska poänger

 

I nya testamentet beskrivs de andliga nådegåvorna. Ingvar Hörnvall tar oss med på ett litet bibelstudie om dem. Kristen undervisning inspelat i Västerbotten, svenska.

 

När ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. I Kor 14:26