Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Två grannar berättar. Boktips på bibeln.tv - kristen hemsida med film, bibel.

BOKTIPSET
Två grannar berättar

Simon Ådahl
Örjan Armgren 


Be, så ska du få. Sök så ska du finna. Klappa på så ska det öppnas.

Matt. 7:7

Dela

bibeln.tv

Ny hemsida med kristet budskap. Kristen film och dokumentär, vittnesbörd, video, restips. Kristna länktips, suduko och givetvis bibeln online. 

En sida om Gud, Jesus och människor som möter honom - utseende spelar ingen roll.


Till Jesusfilmen på svenskaKlicka på bilden för att se JESUSFILMEN


SERIEBIBELN.COM

Kristen hemsida för barn

Seriebibeln kristen hemsida för barn! Här finns massor med kristen film, video, serier, pyssel, recept, målarbilder, kristna barnprogram och mycket mer... för alla som har barnasinnet kvar. 


Dagens sudoku nytt för varje dag att lösa.


Bön - samtal med Gud

Enkel kristen undervisning från bibeln om bön, Jesus, Gud, kristet, kristna och bibel tro från bibeln.tv.BÖN är helt enkelt att prata med Gud. Det kan man göra var som helst och när som helst. Det är en gemenskap med Herren själv och dig, från hjärta till hjärta. Bön är inte endast i att be om hjälp till Gud utan att även tacka honom för den han är. Genom att prisa och tacka honom lyfts ögonen upp till honom och han låter dig se din situation och dina behov ur hans synvinkel.

Fader vår Gud är vår Pappa

FADER VÅR

Jesu lärjungar var frustrerade över det nya sättet att be. I den judiska skolan hade de lärt sig det traditionella bönerna. Nu kom de till Jesus och bad honom att lära dem  att be. Han lärde dem då bönen Fader vår. Ett enkelt sätt att be på är att ta bönen Fader vår och stanna upp vid varje fras i den bönen och be med egna ord utifrån den. Exempel i första frasen Fader vår - tacka honom för att han är vår pappa och prata till honom som din egen pappa som bryr sig om just din dag, osv.

Linda ber till Gud och får svar - Ny generation.

Skrivna böner eller spontana ?

Bön är hjärtats samtal med Gud.Du kan be med skrivna böner eller spontana böner. Skrivna böner finns det väldigt många av. Här i Sverige kan många  "Gud som haver" som de lärt sig som barn. Den kallas ju också för barnabönen. I många kristna barngrupper lärs bönen "Jesus kär" ut. De skrivna böner som används mest är de som också sjungs. Både små körer exempel: "Ja, ja vill bli mer lik dig Jesus" och hela sånger "Jesus du den skönaste" Även många psamler är just böner "Blott en dag ett ögonblick i sänder" Många sånger riktar sig direkt till Herren, lovsånger, kan du finna som små körer, sånger och psalmer. Just att sjunga är ett fantastikt bra sätt att komma nära Herren själv. När du sjunger om Gud och hans storhet, vad Jesus gjorde för dig och lyfts du och ditt liv kommer att synas mer och mer ur Guds synvinkel.
 

Bön samtal med Gud Rosalind RinkerSamtalsbön - bön i grupp 

Rosalind Rinker kom ut med en bok med namnet "Bön - samtal med Gud" Denna blev ett genomslag i många bönegrupper på 1970-talet. I boken talar Rosalind om samtalsbön, hur man på ett enkelt sätt kan be i grupp. Samtalsbön är helt enkelt att var och en ber några ord var, en mening eller två. Exempel: - Jag tackar dej för den här dagen, nästa: -Tack för det fina vädret, nästa: -Tack för att jag har dessa vänner och dig Jesus, osv. På detta sätt blir alla delaktiga och man kan som grupp umgås tillsammans med Herren själv. Bibeln ger ett mycket starkt löfte när man kommer tillsammans och ber. "Var två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem".

En liten stund med Jesus

Stilla stund med JesusDet är bra att ha en tid avsatt för bön och bibelläsning varje dag, en stilla stund. Att ha den på morgonen innan allt rullar igång är ett bra sätt att starta med en stund tillsammans med Jesus. På kvällen är det många familjer som läser barnens bibel och ber med sina barn ex. Gud som haver, Jesus kär eller bön med egna ord. -Jag tackar dig Jesus för den här dagen... och sedan sjunger en liten sång. "Bred dina vida vingar" blivit en bestseller på kvällen vid sängdags, även för den yngre generationen.
 

Bön i Jesu namn är att be efter Guds viljaBön i Jeu namn

Ofta kan man höra att bönerna avslutas med "i Jesu namn". Det är kommer från Jesus eget uttalande "Allt vad ni ber om i mitt namn det ska jag ge er" Men i det här bibelordet ligger mer än att avsluta en bön med "i Jesu namn". Vårt liv som kristna är i Gud och hans liv är i oss. Att be "i Jesu namn" är helt enkelt att be om det som ligger på Jesu hjärta. Det är inte svårt att veta vad han vill att vi ska be om. Enklast är att ta ett löfte från bibeln, tacka för det och be ut det för sitt eget liv, för sin stad och för landet.  När du ber så kommer det att komma nya tankar som du inte tänkt på tidigare och som du kan be ut det är Herren själv som leder dig hur du ska be i en viss situation.

Bed så ska du få
sök så ska du finna
klappa på så ska det öppnas.

Jesus i Matt 7:7

 


 Fader vår - Vår Fader

Fader vår - Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. 
Amen.

(Matteus 6:9-12, nyare översättning av Herrens bön)

Student, Ritning, Människor, Pojke

Gud som haver

Gud som haver (har) barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

  Jesus kär

Jesus kär var mig när - vanlig bön i barngruppJesus kär,
var mig när
och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer,
Jesus kär,
var mig när.

Håll du mig
tätt vid dig
och jämna för min fot din stig.
I glädjen och i sorgen lika,
håll du mig
tätt vid dig.

Ja, jag vill bli mer lik dig

Ja, jag vill bli mer lik dig - Jesus
Ja, jag vill bli mer lik dig 
Jag vill va ett redskap i din hand
Ja. jag vill bli mer lik dig.

 

Blott en dag

Blott en dag med Carola Häggkvist 
Bed för sverigeBlott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Bred dina vida vingar

Bred dina vida vingar med Carola Häggkvist 

Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig.
Bliv du min ro, min starkhet, 
min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd.
  Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå.