Väckelse

Väckelse är något vi längtar efter. Gud längtar efter att en djupare relation med dig. Därför är din längtan efter väckelse något som stämmer med Guds vilja. Du kan hitta en tydligare riktning i ditt liv genom den helige andes ledning. Se avsnittet i serien Himmelska poänger "Döda ben kan få liv igen"

Se program om väckelse

Döda ben kan få liv igen - Om väckelse

Men vad är väckelse? Finns det väckelse redan nu i Sverige. Många gånger täcker vi på tidigare väckelserörelser när vi pratar om väckelse. Men väckelse är något som sker inne i en människa. Det är när du och jag upplever en djupare relation med Herren. I Sverige är det många som ber och väntar på väckelse. Väckelsen är faktiskt redan här på ett personligt plan hos dig om mig när vi överlåter oss till Herren.

Himmelska poänger

  • Lättsam kristen undervisning
  • Serie om kristen tro i vardagslivet
  • Producerad av Ingvar Hörnvall
  • Avsnitt med olika ämnen 25 min
  • Språk - svenska