De andliga nådegåvorna

Paulus skriver om de andliga nådegåvorna. Jesus pratar om den helige ande "Hjälparen". Jesus levde sitt liv tillsammans med och ledd av den helige ande. Överallt där Jesus gick fram var de andliga gåvorna i funktion. Du kan läsa i bibeln om nådegåvorna i nya testamentet 1 Korinterbrevet 12 och Romarbrevet 12. Det är Gud själv som är i funktion i gåvorna. Den helige ande ger också någon särskild gåva åt var och en. De andliga nådegåvorna finner vi genom att söka Gud och utrustas med dessa. Gåvorna kan också finnas hos personer utan att de tänker på det själva.

Se - de andliga nådegåvorna

Video om De andliga nådegåvorna

De andliga nådegåvorna står nämt om i nya testamentet. Ingvar Hörnvall tar oss med i bibeln om dessa gåvor. Ett avsnitt i Himmelska poänger.

När ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. I Kor 14:26

Upptäck andliga nådegåvor

En video om de andliga nådegåvorna! Stanna upp en och ta en stund att höra mer om dem. Att vandra med Herren i det övernaturliga är spännande. I oss själva kan vi inte göra det utan det är precis som det kallas - gåvor. Bibeln skriver om de andliga nådegåvorna. Där Jesus gick fram var nådegåvor i funktion. Det är Gud som använder kristna på ett övernaturligt sätt. 

Himmelska poänger

  • Lättsam kristen undervisning
  • Serie om kristen tro i vardagslivet
  • Producerad av Ingvar Hörnvall
  • Avsnitt med olika ämnen 25 min
  • Språk - svenska
Start / Himmelska poänger / De andliga nådegåvorna