Tiondegivande


Bibeln säger klart och tydligt att det är frivilligt att ge till Herren. Samtidigt säger Bibeln lika klart att det finns en välsignelse i att ge - Ge så ska du få. Tiondegivande praktiseras av en del kristna. Tiondegivande har sin grund i Malaki bok i gamla testamentet. Den som praktiserar tiondegivande ger tio procent av sin inkomst till Gud. Nya testamentet ger oss rådet att följa vårt hjärta hur vi ska ge. Det betyder att det kan bli mer eller mindre allt eftersom Herren leder. Välsignelsen när man ger av hjärtat är överflödande. Det finns ett uttryck - När jag skottar ut, skottar Gud in och hans spade är större än min.

 

Se video om tiondegivande

Tiondegivande

Tionde - Himmelska Poänger

En video i serien Himmelska poänger om tiondegivande. Ingvar Hörnvall säjer -Vi ska inte ska leva i lagen, när det handlar om att ge. 22 min, svenska.

 

Citat från Bibeln

"Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk."

2 korintierbrevet 9:7-8