Nikolaus Rungius

Nikolaus Rungius är en medeltidspräst från Keminmaa. Prästen i Kemi predikar på sätt och vis fortfarande då kyrkan besöks av väldigt många för att se hans kropp. Den finska kyrkoherden sa för 400 år sedan att om orden han predikade var sanna så skulle hans kropp inte ruttna. Kroppen finns kvar och många besöker kyrkan för att se på hans bevarade kropp. Platsen har blivit ett av norra Finlands största sevärdheter. Nikolaus Rungius levde på 1600-talet men han är fortfarande aktuell i Keminmaa gamla kyrka. Kyrkan finns i finska Lappland och ligger 21 km söder om Hapranda-Torneå och 8 km norr om Kemi. Se filmen "Undret i Keminmaa" om Rungius. 

Klicka och Se om Nikolaus Rungius

Undret i Keminmaa - om Nikolaus Rungius

Nikolaus Rungius fick när han var präst i gamla Keminmaa kyrka på sin tid möta nöd. Det var en svår torka och svälten smög sig allt närmare. Prästen i Kemi kallade samman församlingen till bön. Under predikan uttalade han orden "Min kropp kommer inte att förmultna om mina ord är sanna men om de inte är sanna kommer min kropp att förmultna" Prästens kropp finns kvar idag och det är just Rungius döda kropp som gör att människor vallfärdar från från hela Europa för att se den. Se filmen "Undret i Keminmaa", 15 minuter, svenskt tal.

Nikolaus Rungius

  • Levde på 1600-talet
  • Kyrkoherde i Keminmaa församling
  • Sankt Mikaels kyrka
  • Kroppen finns i Keminmaa gamla kyrka
  • Besöks av fler än 5 000 personer per år

Mer om Nikolaus Rungius

Nikolaus Rungius dog 1629 och hans kropp lades som man brukade under kyrkgolvet. 1704 grävdes man upp honom och kistan hade då murknat men kroppen hade inte ruttnat bort. Rungius kista har fått bytas ut många gånger. Numera ligger han under ett glas så man kan se honom. Kistan är tättsluten så att ingen kan röra vid kroppen som idag är mycket mörk.

Start / Tips på kristna resor / Nikolaus Rungius