Lewi Pethrus

Lewi Pethrus kan kallas den främste kristna ledaren på 1900-talet i Sverige. Han blev ledare för den svensk pingströrelsen som växte snabbt. Pingstvännerna rörde om och det var inte alltid så populärt med dessa tungomålstalande kristna. Det är lätt att konstatera att Lewi och hans vänner i pingströrelsen gjorde ett kraftigt intryck. Axplock över vad han hann med under sin livstid; han startade dagstidningen dagen, tidningen evangeli härold, boktryckeri, bank, lp-stiftelsen och skrev mer än 50 böcker.

Lewi Pethrus - dokumentär

Klicka på bilden för att se

Lewi pethrus & Daniel Berg

Lewi Pethrus liv har John Derneborg  gjort en dokumentär film om som heter; Den ringa begynnelsen. Där får vi också lära känna Lewis barndomsvän Daniel Berg. De första förvandlande åren när de fick möta Jesus. Lewi Petrus är det som tog intiativ till pingströrelsen i Sverige blev föreståndare i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Daniel Berg åkte tillsammans med Gunnar Vingren till Brasilien som missionärer. Idag finns det 65 miljoner pingstvänner i Brasilien! Filmaren presenterar dessa troshjältar på ett vardagsnära sätt. Budskapet i dokumentären är stillsamt men utmanade.

Lewi Pethrus föräldrar kom till tro genom ett stugmöte. Stugmöten var väldigt vanliga i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Grannar samlades för att höra vad de två barndomsvännerna hade att säga. 

Lewi Pethrus var en ledare som tog många intiativ. Han bjöd bland annat in Smith Wiggelsworth, Jesusrörelsen, och Kathryn Coleman. Han startde bokförlag, tidningen Evangeli härold, dagstidningen Dagen, bank, IBRA-radio, Lp-stifelsen och var med och bildade ett kristdemokratiskt parti i Sverige.

Ledaren Lewi Pethrus

Förkunnare, författare, sångskrivare.

  • Född 11 mars 1884

  • Startade bokförlag i sin lägenhet

  • 1916 startade han Evangeli härold

  • 1945 startade han dagstidningen Dagen

  • 1942 köptes Kaggeholm slott, där tränades evangelister och missionärer

  • 1952 startade han en bank

  • 1955 startade han IBRA-radio

  • 1959 startades LP-stiftelsen

  • 1964 bildades ett kristdemokratiskt parti

  • Dog 4 september 1974

   Lewi Pethrus
   Start / Dokumentär / Lewi Pethrus