Kristna tidningar

Kristna tidningar i abc-ordning. Här finns dagstidningar, veckotidningar, andra kristna tidningar och även en kristen webbtidning. Det är tidningar som vill skapa debatt och fördjupa tron. Tidningarna har ett klart kristet budskap om Gud, Jesus och trosfrågor. En kristen tidning bevakar vad som händer i samhället ur ett kristet perspektiv och kyrkans värld. Personliga livsberättelser och vittnesbörd finns med.

 

Läs kristen tidning på nätet
 

Corrie ten boom

Kristna tidningar i ABC-ordning

 

  • Dagen är en kristen tidning. Dagen fokuserar på de frågor som är viktiga för kristna. Dagen skriver om händelser inom svensk kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. Finns på facebook och twitter. 

 

  • Flammor  är en profetisk tidskrift. I Flammor finner du aktuella artiklar om profetior, tidstecken, Israel, EU och mycket mera. Läs och få förståelse om den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka.

 

  • Hemmets vän är en kristen nyhetstidning som kommer ut en gång i veckan. Tidningen vill förmedla nyheter som berör. Den innehåller reportage, ledare och skapa debatt.

 

  • Inblick är en kristen nyhetstidning. Den innehåller personliga livsberättelser, reportage, vittnesbörd, recept, krönikor och nyheter ur ett kristet perspektiv. Finns på facebook och twitter.
     

  • Insidan är en kristen tidning för ungdom. Insidan riktar sig till alla som är nyfikna på vem Gud är och vill upptäcka kristen tro. Den har intervjuer, musiktips, reportage, aktuella ämnen och den finns som podd.

 

  • Junia är Sveriges första kristna kvinnotidning. Junia skriver om hälsa, livsstil, relationer och spännande livsberättelser. Presenterar kvinnoprofiler. Finns på facebook och instagram.

 

  • Kyrkans Tidning bevakar kyrkliga frågor och Svenska kyrkan. Utkommer varje vecka och innehåller nyheter, debattartiklar om tro. Finns på facebook, twitter och instagram.

 

  • Världen idag vill skapa opinon. Skriver nyheter ur ett kristet perspektiv, tro och liv, vittnesbörd och har webb-tv. Det är en allkristen tidning som kommer 3ggr/vecka.