Kristen spelfilm

Kristen film med ett kristet budskap. Långfilmer, spelfilm med en handling. Ibland har filmen ett tydligt kristet budskap och i andra filmer kan det vara en kristen grund till själva handlingen i spelfilmen. Här ser du kristna filmer som är på engelska - engelskt tal men ingen svensk text. 

Spellista med kristen spelfilm - engelska

 

Bland kristen spelfilm på engelska hittar du följande. På sidan kristen film hittar du ännu fler filmer.

  • The second chance

  • Ring the Bell 

  • Facing The Giants

  • If you ever get to heaven

  • I am Gabriel

  • Only Once

  • The Gifted One

  • In God's Time

  • The Undershepherd

  • Miracle On 34th Street 

Feelgood filmer