Carl-ERik sahlberg

Carl-Erik Sahlberg kom till Sankta Clara kyrka och församlingen som var nedläggningshotad fick en allra sista chans till för att se om den kunde bli kvar. Carl-Erik leddes in på en väg som blev oväntad men inte var oväntad för den som vill följa i Jesu fotspår. Sankta Clara kyrka är numera känd för sitt sociala arbete bland hjälplösa, prostituerade på Malmskillnadsgatan i Stockholm och bland utslagna på plattan. Ett klart kristet budskap och ett starkt diakonalt arbete präglar en livfull församling.

Om carl-Erik sahlberg

Klicka på bilden se om Carl-Erik Sahlberg och Sankta Clara kyrka

Carl-Erik Sahlberg och Sankta Clara kyrka

Carl-Erik Sahlberg kom till en utdöende församling som var nedläggningshotad. Sankta Clara kyrka nära centralen i Stockholm är ett mirakel. Hur gick det? Ja, nu är kyrkan känd för sitt utåtriktade arbete.  

Se dokumentär om Carl-Erik Sahlberg och Clara kyrka följer en spellista med undervisning av Carl-Erik; Nycklar till tillväxt i 8 delar. 

Nycklar till tillväxt

 • Den kyrka växer som är öppen för alla
 • Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd

 • Den kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap

 • Den kyrka växer som sätter Jesus i centrum

 • Den kyrka växer som lever ett helgat liv

 • Den kyrka växer som vågar lida för sin tros skull

 • Den kyrka växer som söker Gud i bön

 • Den kyrka växer som använder lekmän

 • Den kyrka växer som är beroende av den helige Andes kraft 

Carl-Erik Sahlberg

Lärare, författare, missionär och präst

  • Född 22 oktober 1945

  • Ursprungligen från Hammerdal, Jämtland

  • Prästvigdes 1968

    • Präst i Sankta Clara kyrka (1989–2012)

    • Startade hjälparbete bland hjälplösa

    • Ledord: Teologi stavas Te och logi

    • Fick medalj av kungen 2009 för hjälp till hemlösa och prostituerade.

    • Efter pension drev Carl-Erik och hustrun Overa 24 barnhem i Tanzania

    • Carl-Erik och Overa hade 4 barn

    • Dog 17 nov. 2021 (76 år) i Tanzania

   Start / Dokumentär / Carl-Erik Sahlberg