Boltzius museum

Boltzius museum finns i Karlstad i Värmland. Fredrik August Boltzius var en helande predikant som blev mycket känd och omtalad under 1800-talets slut. Genom att han bad till Gud blev många människor botade. Läs mer om Boltzius längre ner. Klickar på bilden av Boltziushemmet om du vill se en film om ett besök på museet.

Boltzius Museum

klicka på bilden & se filmen

Boltzius museum & Boltziushemmet

Boltzius museum, Boltziushemmet är ett annorlunda museum. Fredrik August Boltzius (1836-1910) var en av de mest omskrivna personer vid sekelskiftet. Han bodde i Skåre i Karlstad. Familjen var fattig och han började tidigt att arbeta som gårdsfarihandlare och köpte även skrot.

Om Boltzius berättas på museum att han blev skadat i foten på en av sina skrotresor. Då satte han sig ned vid vägkanter och bad till Gud om att bli helad. Undret skedde och foten blev bra. Detta blev starten till att Boltzius började be för sjuka och många blev helade. Det var lytta, blinda, döva och lama och han blev känd inte bara i Sverige utan även utanför landets gränser. Han ansågs vara Nordens största helande predikant.

Boltziushemmet fick tusentals besök på Centrumvägen i Skåre av människor i behov. Det hände att han själv åkte iväg till sjuka. Till svenska kungahuset kallades han av drottningen. Postverket fick förmedla många brev till Bolzius. En sekreterare hjälpte honom att besvara breven och ofta sändes en böneduk med till den sjuke. 33 000 brev finns bevarade på Värmlands museum.

Boltzius museum är inrymt i hans gamla hem. Huset är fyllt av kryckor, proteser, korsetter och andra hjälpmedel som de helande människorna lämnat. Där finns också Boltzius bibel och en oljeflaska.

Biografi om F A Boltzius 

En svensk Wigglesworth eller en ärlig bedragare?

  • Sveriges mest kända helande predikant
  • Författare Madeleine Wallgren
  • Inbunden 289 sidor
Start / Tips på Kristna resor / Boltzius museum